அமெரிக்கா புதிய ஏவுகணை சோதனை

USRussia

தாம் புதிய வகை ஏவுகணை ஒன்றை ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனை செய்ததாக இன்று திங்கள் அமெரிக்காவின் பென்ரகன் அறிவித்து உள்ளது. கலிபோர்னியாவின் San Nicolas தீவில் இருந்து ஏவப்பட்ட இந்த சோதனை ஏவுகணை 500 km சென்று சோதனை குறியை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
.
1987 ஆம் ஆண்டு றேகனும், கொர்பசோவும் செய்துகொண்ட INF என்ற இணக்கப்படி 500 km முதல் 5,500 km தூரம்வரை பாயும் ஏவுகணைகளை சோதனை செய்வது தடை செய்யப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் ரஷ்யா, Novator 9M729 ஐ சோதனை செய்ததன்மூலம், அந்த தடையை மீறிவிட்டது என்று ரம்ப் அரசு கூறி, தாமும் INF உடன்படிக்கையில் இருந்து வெளியேறுவதாக கூறி இருந்தது.
.
தற்போதைய நிலை 1987 ஆம் ஆண்டில் இருந்த நிலையிலும் மாறுபட்டது. அப்போது சீன இராணுவம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கவில்லை. தற்போது அமெரிக்காவின் முதல் போட்டியாக சீனாவே கருதப்படுகிறது.
.
சீனாவையும் INF போன்ற உடன்படிக்கையுள் இழுக்க முனைகிறது அமெரிக்கா.

.