அமெரிக்க இராணுவ உறவை துண்டிக்கிறது பிலிப்பீன்

Philippines

அமெரிக்காவுடனான இராணுவ உறவை துண்டிக்க உள்ளதாக பிலிப்பீன் (Philippines) இன்று அறிவித்து உள்ளது. இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான Visiting Forces Agreement (VFA) என்ற உடன்படிக்கையையே பிலிப்பீன் துண்டிக்க உள்ளது. அந்த அறிவிப்பை பெற்றுக்கொண்டதை அமெரிக்காவும் கூறியுள்ளது.
.
பிலிப்பீனின் அமெரிக்க எதிர்ப்பு ஜனாதிபதியான Rodrigo Duterte சீனாவுடன் நெருங்கிய உறவை கொண்டிருக்க விரும்புபவர்.
.
1999 ஆம் ஆண்டு செய்துகொள்ளப்பட்ட மேற்படி VFA உடன்படிக்கை அமெரிக்க படையினர் கடவுச்சீட்டு, விசா இன்றி பிலிப்பீன் உள் நுழைய அனுமதி வழங்குகிறது.
.
கடந்த மாதம் Ronald dela Rosa என்ற முன்னாள் பிலிப்பீன் போலீஸ் அதிகாரிக்கு அமெரிக்கா விசா வழங்க மறுத்தமையே பிலிப்பீனின் இந்த பலதிலடிக்கு காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
.
Rosa பிலிப்பீனில் இடம்பெற்ற பல கொலைகளுக்கு காரணமானவர் என்று அமெரிக்கா கருதுகிறது.
.
2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் அமெரிக்கா பிலிப்பீனுக்கு சுமார் $550 மில்லியன் உதவி வழங்கி இருந்தது.
.
1946 ஆம் ஆண்டுவரை பிலிப்பீன் அமெரிக்காவின் உடமையாக இருந்தது.
.