இலங்கையில் சீனாவின் SINOPEC எண்ணெய் நிறுவனம்

SINOPEC

சீனாவின் SINOPEC (China Petrolium and Chemical Corporation) என்ற எண்ணெய் நிறுவனம் தனது கிளையை இலங்கையில் ஆரம்பித்து உள்ளது. இந்த கிளை நிறுவனம் Fuel Oil Sri Lanka Company Ltd என இலங்கையில் பதியப்பட்டு உள்ளது.
.
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் தளம் கொண்ட இந்த நிறுவனம் அவ்வழியால் செல்லும் கப்பல்களுக்கு fuel oil வகை எண்ணெய் வழங்கும்.
.
SINOPEC GROUP உலகத்திலேயே மிக பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனமாகும். இதன் வருட வருமானம் (Revenue) சுமார் $320 பில்லியன் ஆகும்.

.

சீனா உட்பட பல இடங்களில் SINOPEC பொதுமக்களின் வாகனங்களுக்கும் எரிபொருள் விற்பனை செய்கிறது.

.