இலங்கை கடற்படைக்கு சீனாவின் பாவித்த கப்பல்

SriLankaChina

சீனா இலங்கைக்கு வழங்கிய பாவித்த யுத்த கப்பல் (frigate) இன்று இலங்கை வந்துள்ளது. 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் சீனாவின் கடல் படையால் பயன்படுத்தப்பட்ட Tongling என்ற யுத்த கப்பல் இலங்கைக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
.
இந்த கப்பல் இலங்கைக்கு கடந்த மாதம் ஷாங்காய் நகரில் கையளிக்கப்பட்டது. இந்த கப்பலை செலுத்தும் செயல்பாடுகளை அறிய 18 இலங்கை கடற்படை அதிகாரிகளும், 92 கடற்படையினரும் சீனா சென்றிருந்தனர்.
.
சுமார் 2,300 தொன் எடை கொண்ட இந்த கப்பல் 112 மீட்டர் நீளம் கொண்டது.
.
அண்மையில் அமெரிக்கா இலங்கையுடன் நெருக்கமான உடன்படிக்கை ஒன்றில் இணைய விரும்பி இருந்தும், இலங்கை அதை நிராகரித்து உள்ளது. புதிய உடன்படிக்கை மூலம் அமெரிக்கா தனது படைகளுக்கு இலக்கையுள் அதிக அதிகாரங்களை பெற முயன்றது என்கிறது Jane’s Defence Weekly என்ற வெளியீடு.
.
அண்மையில் இலங்கை வரவிருந்த அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் திடீரென தனது இலங்கைக்கான பயணத்தை இரத்து செய்திருந்தார்.

.