உங்களை உளவு பார்க்க உதவும் உங்கள் WhatsApp

WhatsApp

உங்கள் smartphone களில் உள்ள WhatsApp செயல்பாட்டை பயன்படுத்தி உங்களை உளவு பார்க்கும் வல்லமையை இஸ்ரேலின் NSO என்ற நிறுவனம் கொண்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. WhatsApp செயல்பாட்டில் உள்ள குறைபாடு (software flaw) ஒன்றை பயன்படுத்தியே இந்த உளவு பார்த்தல் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
.
WhatsApp உரிமையாளரான Facebook நிறுவனம் Financial Times என்ற செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட இந்த செய்தி உண்மை என்று நேற்று திங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. அந்த குறைபாட்டை அடைக்கவும் Facebook முனைகின்றது.
.
WhatsApp செயல்பாட்டில் உள்ள குறைபாட்டை பயன்படுத்தி, உங்களுக்கு ஒரு ‘missed call’ அனுப்புவதன் மூலமே இந்த உளவு வேலைகள் ஆரம்பிக்கின்றன. Missed call ஒன்றை அனுப்பும்போதே இந்த உளவு software உம் அனுப்பப்படுகிறது. Smartphone உரிமையாளருக்கு தம்மை உளவு பார்ப்பது தெரிந்திருக்காது.
.
பத்திரிகையாளர்கள், மனித உரிமைகள் நிறுவன ஊழியர்கள், வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோரே அதிகம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். Amnesty International அதிகாரிகளும் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
.
துருக்கியில் உள்ள சவுதி தூதரகத்துள் வைத்து படுகொலை செய்யப்பட்ட ஜமால் காஸோக்கியும் (Jamal Khashoggi) இந்த தாக்குதலுக்கு உட்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
.
உலகில் சுமார் 1.5 பில்லியன் மக்கள் WhatsApp சேவையை பயன்படுத்துகின்றனர்.
.