சில இடங்களில் இந்திய, சீன படைகள் பின்வாங்கின

Kalapani

இந்தியாவும், சீனாவும் தமது படைகளை சில எல்லை பகுதிகளில் இருந்து பின்வாங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. Galwan Valley, Ladakh பகுதிகளில் இருந்தே இருதரப்பும் தமது படைகளை பின்வாங்கின. ஆனாலும் Pangong Tso, Daulat Beg Oldie பகுதிகளில் இருந்து படைகள் பின்வாங்கப்படவில்லை.
.
மே மாதம் 5 ஆம் திகதி முதல் இருதரப்பும் ஆயுதங்கள் இன்று இந்த பகுதிகளில் சண்டையில் ஈடுபட்டு இருந்தன.
.
சில தினங்களுக்கு முன் இந்தியா சிறிய அளவு படைகளை முரண்படும் எல்லைகளுக்கு நகர்த்தி இருந்தது. சீனா இரண்டு தினங்களுக்கு முன் பெரிய அளவு படையை எல்லைக்கு சற்று தொலைவில் நகர்த்தி இருந்தது. படைகள் நகர்ந்தாலும், பேச்சுவார்த்தைகளும் தொடர்ந்தன.
.
இரு தரப்பு மேஜர் ஜெனரல்கள் புதன் கிழமை தொடர்ந்தும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடுவர். இந்தியாவின் லெப். ஜெனரல் Harinder Singh, சீனாவின் மேஜர் ஜெனரல் Liu Lin ஆகியோர் கடந்த சனிக்கிழமையும் நேரடியாக பேசி இருந்தனர்.
.