தென்னாசிய விளையாட்டில் இந்தியா முன்னணியில்

SouthAsian2019

தற்போது நேபாளத்தில் இடம்பெற்றுவரும் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தென்னாசிய விளையாட்டு போட்டியில் புதன்கிழமை வரையிலான காலத்தில் இந்தியா 70 பதக்கங்களை பெற்று முன்னணியில் உள்ளது. இதில் 34 தங்க பதக்கங்களும், 23 வெள்ளி பதக்கங்களும், 13 பித்தளை பதக்கங்களும் அடங்கும்.
.
இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள நேபாளம் மொத்தம் 69 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. அதில் 29 பதக்கங்கள் தங்க பதக்கங்கள்.
.
இலங்கை 8 தங்க பதக்கங்கள், 23 வெள்ளி பதக்கங்கள், 38 பித்தளை பதக்கங்கள் அடங்க மொத்தம் 69 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளது.
.
இந்த வருட தென்னாசிய விளையாட்டுகள் மார்ச் மாதம் 9 ஆம் திகதி முதல் 18 ஆம் திகதி வரை இடம்பெற இருந்திருந்தாலும், அது பின்போடப்பட்டு டிசம்பர் 1 ஆம் திகதி முதல் 10 ஆம் திகதி வரை இடம்பெறுகிறது.
.
இந்தியா, இலங்கை, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், நேபாளம், மாலை தீவு, பூட்டான் ஆகிய 7 நாடுகள் தென்னாசிய போட்டியில் பங்கு கொள்கின்றன.
.