பட்டினி பட்டியலில் இந்தியா 102 ஆம் இடத்தில்

GlobalHungerIndex

Welthungerhilfe என்ற அமைப்பும் Concern Worlwide என்ற அமைப்பும் இணைந்து வெளியிட்ட 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான Global Hunger Index (GHI) என்ற பட்டினி பட்டியலில் இந்தியா 102 ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
.
மொத்தம் 117 நாடுகளின் தரவுகளை உள்ளடக்கிய இந்த கணிப்பு ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்கா, கனடா, அஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான் போன்ற பல செல்வந்த நாடுகளை உள்ளடக்கவில்லை.
.
இந்த பட்டியலில் இலங்கை 66 ஆம் இடத்திலும், பங்களாதேசம் 88 ஆம் இடத்திலும், பாகிஸ்தான் 94 ஆம் இடத்திலும் உள்ளன. சனத்தொகை கூடிய நாடான சீனா 25 ஆம் இடத்தில் உள்ளது. அதேவேளை மலேசியா 57 ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
.
இந்த பட்டியலின் கடைசி நாடாக Central African Rebuplic 117 ஆவது இடத்தில் உள்ளது. யுத்தத்தில் மாண்டுள்ள யெமென் 116 ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
.