ரம்பால் அவரின் கட்சிக்கு ஆபத்து?

USFlag

நேற்று அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற மூன்று மாநில தேர்தல் முடிவுகள் ரம்பின் Republican கட்சிக்கு பலத்த தோல்விகளை வழங்கி உள்ளன. சனாதிபதி ரம்ப் மீதான வெறுப்பாலேயே அவர் சார்ந்த Republican கட்சியும் தோல்விகளை அடைந்துக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
.
Virginia மாநிலத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற தேர்தலில் Democritic கட்சி இரண்டு அவைகளிலும் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இங்கே ரம்பின் செயற்பாடுகளுக்கு 30% ஆதரவு மட்டுமே தற்போது உள்ளது. இந்த மாநிலம் Republican கோட்டையாக பல சந்ததிகளுக்கு விளங்கியது.
.
Kentucky மாநிலத்திலும் Republican கட்சி பலத்த தோல்வியை அடைந்துள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டில் ரம்ப் இங்கு 30% மேலதிக வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். ஆனால் இங்கும் அவரின் கட்சி நேற்று தோல்வியை அடைந்துள்ளது.
.
Mississippi மாநிலத்தில் மட்டும் ரம்பின் கட்சி தொடர்ந்தும் ஆட்சியில் உள்ளது. ஆனால் இங்கும் Republican கட்சிக்கு ஆதரவு வீழ்ந்துள்ளது. Republican கட்சியின் கோட்டையான இங்கு 2016 ஆண்டில் ரம்ப் 18% மேலதிக வாக்குகளை பெற்று இருந்தார். ஆனால் நேற்றைய கவர்னர் தேர்தலின் Republican கட்சி 5% மேலதிக வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று இருந்தது.
.