ரம்ப் கைவிட, அசாத்தை நாடின Kurdish குழுக்கள்

Syria

இதுவரை காலமும் அமெரிக்காவின் ஆதரவை கையில் கொண்டு சிரியாவின் ஆட்சியில் உள்ள அசாத்துக்கும் (Assad) அவரின் அரச படைகளுக்கும் எதிராக யுத்தம் புரிந்துவந்த SDF (Syrian Democratic Forces) என்ற Kurdish ஆயுத குழு தற்போது தனது எதிரியையே உதவிக்கு அழைத்துள்ளது.
.
அமெரிக்க சனாதிபதி ரம்ப் தீடீரென SDF க்கு ஆதரவு வழங்கி வந்த அமெரிக்க படைகளை துருக்கி-சிரியா எல்லையில் இருந்து பின்வாங்கியதே SDF குழுவின் இந்த நகர்வுக்கு காரணம்.
.
அமெரிக்க படைகள் விலகிய பின்னர், துருக்கி தனது படைகளை SDF மீது ஏவியது. துருக்கியின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையிலேயே SDF சிரியாவின் அரச படைகளின் உதவியை நாடியது.
.
வெளியாரை நம்பி யுத்தத்துக்கு சென்று அழிந்த ஆயுத குழுக்களில் தற்போது SDF குழுவும் அடங்குகிறது.
.