2.17 மில்லியன் அந்நியரை வெளியேற்றுகிறது அஸ்ரெலியா

Australia

அஸ்ரெலியாவில் (Australia) தற்போது தங்கி இருக்கும் சுமார் 2.71 மில்லியன் வெளிநாட்டவரை விரைவாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு  அஸ்ரெலியா கூறியுள்ளது. ஆனால் வைத்திய சேவை மற்றும் உணவு உற்பத்தி சேவைகளில் பணியாற்றுவோர் தொடர்ந்தும் அஸ்ரெலியாவில் தங்கி இருக்கலாம்.
.
இந்த 2.71 மில்லியன் வெளிநாட்டவருள் 565,000 மாணவ விசா கொண்டோர், 203,000 உல்லாச பயண விசா கொண்டோர், வேலைவாய்ப்பு விசா கொண்டோர் ஆகியோரும் அடங்குவர்.
.
அவ்வாறு வெளியேற முடியாதோர் குறைந்தது அடுத்த 6 மாத காலத்துக்கு உதவிகள் எதுவும் இன்றி தமது பொறுப்பில் இருப்பதை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.
.
வரும் காலங்களில் பொருளாதாரம் பாரிய வீழ்ச்சி அடைந்து, வேலைவாய்ப்பு இன்மை அதிகரித்து இருக்கும் என்று அஸ்ரெலிய அரசு கூறியுள்ளது.
.
தற்போது அங்கு பயிலும் வெளிநாட்டு 565,000 மாணவர்கள் சுமார் U$ 19.4 பில்லியன் வருமானத்தை  அஸ்ரெலியாவுக்கு வழங்குகின்றனர்.
.