எண் தமிழ்

எண் தமிழ்

க. நீலாம்பிகை“எண் என்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு”“எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென தகும்” மேல் கூறிய மூத்தோர் வாக்குகள் மூலம் பண்டைய தமிழர் எழுத்தறிவுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை சம அளவில் எண் அறிவுக்கும் கொடுத்திருந்தமையை அறியக்கூடியதாக உள்ளது. அதுமட்டுமன்றி இன்று உலகெங்கும் பாவனையில் உள்ள நவீன எண்களை (modern decimal number system) பண்டைய தமிழரே உலகிற்கு வழங்கியிருக்கலாம் என கருத பல ஆதாரங்கள் உண்டு. முதலாவதாக நாம் இலக்கங்களை அழைக்கும் முறையை […]

ஜப்பானின் கடன் 1000 ட்ரில்லியன் yen

முதல் தடவையாக ஜப்பானின் கடன் தொகை ஆயிரம் ரில்லியன் யென்னை (1000 trillion Yen = U$ 10.4 trillion) தாண்டியுள்ளது என்று ஜப்பானிய நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது ஒவ்வொரு ஜப்பானிய பிரசையும் 7.92 மில்லியன் yen (U$ 82,000) கடனாளியாவார். இத்தொகையில் 830 trillion அரச bond களும் அடங்கும். ஜப்பானிய நிதி அமைச்சின் தரவுகளின்படி கடந்த சித்திரை மாதம் முதல் ஆனி மாதம் வரையான காலத்தில் மட்டும் ஜப்பானின் கடன் தொகை U$ […]

நுரையீரல் புற்றுநோயை தடுக்குமாம் உள்ளி

வாரம் இருமுறை பச்சையாக உள்ளி (வெள்ளைப்பூடு, garlic) உட்கொண்டு வந்தால் நுரையீரல் புற்றுநோய்வாய்ப்படுவதை 44% ஆல் குறைக்கலாம் என்று சீன ஆய்வு ஒன்று கணித்துள்ளது. சீனாவின் Jiangsu மாநிலத்தில் உள்ள Cancer Prevention Research என்ற அமைப்பே இந்த ஆய்வை தெரிவித்துள்ளது. 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்றிருந்த இந்த ஆய்வு சுமார் 4,500 சுகதேக நபர்களிடம் இருந்தும் 1,424 நுரையீரல் நோயாளிகளிடம் இருந்தும் தரவுகளை பெற்றிருந்தது. உள்ளியை கடிக்கும்போது அல்லது […]