2021ம் ஆண்டு ஊழல் சுட்டியில் இலங்கை 102ம் இடத்தில்

2021ம் ஆண்டு ஊழல் சுட்டியில் இலங்கை 102ம் இடத்தில்

Transparency International என்ற அமைப்பு செய்யும் ஊழல் கணிப்பின்படி 2021ம் ஆண்டு இலங்கை 102ம் இடத்தில் இருந்துள்ளது. மொத்தம் 180 நாடுகள் இந்த கணிப்புக்கு உள்ளடக்கப்பட்டு இருந்தன. இலங்கை 37/100 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற்று இருந்தது.

2020ம் ஆண்டில் இலங்கை 101ம் இடத்தில் இருந்தது. ஆனால் கடந்த ஆண்டு ஒரு இடம் பின் சென்றுள்ளது.

டென்மார்க், பின்லாந்து, நியூசிலாந்து ஆகிய மூன்று நாடுகளும் 88/100 புள்ளிகளை பெற்று முதலாம் இடத்தில் இருந்துள்ளன. நோர்வே, சிங்கப்பூர், சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் 85/100 புள்ளிகளை பெற்று 4ம் இடத்தில் இருந்துள்ளன.

சீனா 45/100 புள்ளிகளை பெற்று 66ம் இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா 40/100 புள்ளிகளை பெற்று 85ம் இடத்தில் உள்ளது.

பாகிஸ்தான் 28/100 புள்ளிகளை பெற்று 140ம் இடத்தில் உள்ளது. பிரதமர் இம்ரான் கான் காலத்தில் அங்கு ஊழல் அதிகரித்து உள்ளதாகவே கணிப்புகள் கூறுகின்றன.

பங்களாதேசம் 26/100 புள்ளிகளை பெற்று 147ம் இடத்தில் உள்ளது.

சோமாலியா, சிரியா ஆகிய நாடுகள் 13/100 புள்ளிகளை மட்டும் பெற்று 178ம் இடத்தில் உள்ளன. தென் சூடான் 11/100 புள்ளிகள் பெற்று 180ம் இடத்தில் உள்ளது.