அமெரிக்காவுக்கு Putin நேரடி எச்சரிக்கை

USRussia

அமெரிக்காவுக்கு ரஷ்ய ஜனாதிபதி Putin இன்று புதன் நேரடி எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். அமெரிக்கா தனது அணு ஆயுதங்களை ஐரோப்பிய தளங்களுக்கு நகர்த்துமாயின் ரஷ்யா மீண்டும் தனது ஏவுகணைகளை அமெரிக்க குறிகளை நோக்க வைக்கும் என்று கூறியுள்ளார் பூட்டின் (Putin).
.
ரம்ப் தலைமயிலான அமெரிக்கா INF என்ற அணு ஆயுத உடன்படிக்கையில் இருந்து அண்மையில் வெளியேறியதும், அமெரிக்க அணு ஆயுதங்களை ரஷ்யாவுக்கு அண்மையில் நிலைகொள்ள முயல்வதும் தம்மை இந்நிலைக்கு தள்ளி உள்ளதாக பூட்டின் கூறியுள்ளார்.
.
ரஷ்யாவிடம் Poseidon என்ற ஆளில்லா நீர்மூழ்கி உள்ளதாகவும், அவை Zircon என்ற ஏவுகணையை ஏவ வல்லன என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவுகணைகள் ஒலியின் வேகத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 9 மடங்கு வேகத்தில், 620 மைல்கள் செல்ல வல்லன. அது உண்மை ஆயின், அமெரிக்காவின் தற்போதைய ஏவுகணை தடுப்பு முறைகள் அனைத்தும் பயனற்று போகும்.
.
அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் 1987 ஆம் ஆண்டு செய்துகொள்ளப்பட்ட INF உடன்படிக்கையின்படி 500 முதல் 5,500 km தூரங்களுக்கு நிலத்தில் இருந்து ஏவப்படும் ஏவுகணைகள் சோதனை செய்வது, நிலைகொள்ள வைப்பது தடை செய்யப்பட்டு இருந்தது.
.