இவ்வாண்டு பொருளாதார வீழ்ச்சி 1930 வீழ்ச்சியை மீறும்

IMF

கொரோனா காரணமாக இந்த ஆண்டு இடம்பெறவுள்ள பொருளாதார வீழ்ச்சி 1930 ஆம் ஆண்டில் உலக அளவில் இடம்பெற்ற பொருளாதார வீழ்ச்சியிலும் அதிகமாக இருக்கும் என்று இன்று செவ்வாய் IMF (International Monitory Fund) கூறியுள்ளது.
.
உலக அளவில் இந்த ஆண்டு பொருளாதாரம் சுமார் 3% ஆல் வீழ்ச்சி அடையும் என்றும், அடுத்த வருடம் ஓரளவுக்கு மீண்டும் உலக பொருளாதாரம் வளரும் என்று IMF கூறி உள்ளது.
.
கடந்த ஜனவரி மாதம் 2020, கொரோனா பாதிப்புக்கு முன்னர், ஆம் ஆண்டில் உலக பொருளாதாரம் 3.3% ஆல் வளரும் என்று IMF கூறி இருந்தது.
.
கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற பொருளாதார வீழ்ச்சி உலக அளவில் 0.1% ஆல் மட்டுமே வீழ்ந்து இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் 3% வீழ்ச்சி மிகவும் உக்கிரமாக இருக்கும்.
.
ஜப்பானின் இந்தாண்டுக்கான பொருளாதார வீழ்ச்சி 5.2% ஆகவும், அமெரிக்காவின் வீழ்ச்சி 5.9% ஆகவும், கனடாவின் வீழ்ச்சி 6.2% ஆகவும், பிரித்தானியாவின் வீழ்ச்சி 6.5 ஆகவும், ஐரோப்பாவின் வீழ்ச்சி 7.5 ஆகவும் இருக்கும் என்றும் IMF கூறி உள்ளது.
.
2019 ஆம் ஆண்டு 6.1% பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டிருந்த சீன பொருளாதாரம் இந்த ஆண்டு 1.2% வளர்ச்சியை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் என்றும் IMF கூறி உள்ளது. அதேவேளை 2019 ஆம் ஆண்டு 4.2% ஆகி இருந்த இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 1.9% ஆக மட்டுமே இருக்கும்.
.