ஏழு அரசியல்வாதிகளுக்கு ஏழு குண்டுகள்

PipeBombs

இன்று புதன்கிழமை அமெரிக்காவின் ஏழு Democratic கட்சி சார்பு அரசியவாதிகளின் முகவரிகளுக்கு ஏழு குழாய் குண்டுகள் (pipe bombs) அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் இடைவழியில் பாதுகாப்பு படைகளால் தடுக்கப்பட்டுள்ளன.
.
அந்த 7 குழாய் குண்டுகளும் பின்வருவோரின் முகவரிகளை அனுப்பப்பட்டு உள்ளன: 1) முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒபாமாவின் Washington DC முகவரி, 2) ஹிலாரி கிளின்ரனின் நியூ யார்க் முகவரி , 3) ஒபாமா அரசின் CIA director John Brennanனின் Washington DCயில் உள்ள CNN தொலைக்காட்சி சேவை முகவரி, 4) வர்த்தகர் Geroge Sorosசின் நியூ யார்க் முகவரி, 5) Maxine Watres சின் Washington DC முகவரி, 6) மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் முகவரி, 7) Eric Holderரின் Florida முகவரி ஆகிய இடங்களுக்கே இந்த குண்டுகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
.
இவர்கள் அனைவருக்கு எதிராக Republican கட்சியை சார்ந்த ஜனாதிபதி ரம்ப் நீண்டகாலமாக வசைபாடி வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. பிரபல CNN தொலைக்காட்சி சேவையை ரம்ப் தனது முதன்மை எதிரியாக வர்ணித்து வந்துள்ளார்.
.
அனைத்து குண்டுகளும் Democrtic கட்சியை சார்ந்த Debbie Wasserman னின் முகவரியை அனுப்புபவரின் முகவரியாக கொண்டுள்ளன. ஆனால் அவருக்கும் இந்த குண்டுகளுக்கு எந்தவித தொடர்பும் இல்லை.

.