மும்பாய்-கொழும்பு Vistara விமான சேவை

Vistara

இந்தியாவின் மும்பாய் நகருக்கும் கொழும்புக்கும் இடையில் இந்தியாவின் Vistara விமானசேவை புதிதாக நேரடி சேவையை நவம்பர் 25 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்க உள்ளது. Vistara விமான சேவை சிங்கப்பூர் விமானசேவையினதும் (Singapore Airlines), TATA நிறுவனத்தினதும் கூட்டு முயற்சியாகும்.
.
மும்பாயில் இருந்து 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படும் Vistara சேவையின் 4 ஆவது வெளிநாட்டு சேவை கொழும்புக்கான சேவையாகும். சிங்கப்பூர், டுபாய், Bangkok ஆகிய இடங்களுக்கும் Vistara சேவையை வழங்குகிறது.
.
இதன் கொழும்பு-மும்பய் இருவழி பயண கட்டணம் சுமார் $329.00 ஆக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
.
Vistara சேவையிடம் தற்போது 31 விமானங்கள் உள்ளதாகவும், அது மேலும் 65 விமானங்களை கொள்வனவு செய்ய உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
.
Flight No. Departure Arrival Time of Departure Time of Arrival
UK131 Mumbai Colombo 1100 1325
UK132 Colombo Mumbai 1425 1700