மொத்தம் 80 நாட்டவர்க்கு கட்டார் விசா தேவையில்லை

Qatar
மொத்தம் 80 நாட்டவர்கள் கட்டாருக்கு இன்று முதல் விசா இன்றி பயணிக்க முடியும் என்று கட்டார் இன்று புதன் அறிவித்து உள்ளது. சவுதி தலைமையிலான நாடுகள் கட்டார் மீது விதித்துள்ள தடையை முறியடிக்கும் நோக்கமே கட்டாரின் இந்த முயற்சி என்று கருதப்படுகிறது. அத்துடன் 2022  ஆம் ஆண்டில் கட்டாரில் இடம்பெறவுள்ள FIFA World Cup உதைபந்தாட்ட போட்டிக்கு பார்வையாளர் வருகை தருவதையும் விசா இன்மை ஊக்கப்படுத்தும்.
.
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட 80 நாடுகளில், 33 நாட்டவர் ஒரு தடவையில் விசா இன்றி 90 நாட்கள் கட்டாரில் தங்கி இருக்கலாம். ஏனைய 47 நாடுகளை சார்ந்தவர்கள் விசா இன்றி 30 நாட்கள் கட்டாரில் தங்கி இருக்கலாம்.
.
இந்த நாடுகளை சார்ந்தவர்கள் முன் நடவடிக்கைகள் எதுவும் இன்றி கட்டார் சென்று அங்கு on-arrival விசா பெற்று கொள்ளலாம். இந்த விசாக்கள் இலவசமாகவே வழங்கப்படும். இலங்கையர் பழைய விசா முறைமையிலேயே இருப்பர்.
.

இலவச 90-நாள் விசா பெறக்கூடிய நாட்டவர்:

 1. Austria
 2. Bahamas
 3. Belgium
 4. Bulgaria
 5. Croatia
 6. Cyprus
 7. Czech Republic
 8. Denmark
 9. Estonia
 10. Finland
 11. France
 12. Germany
 13. Greece
 14. Hungary
 15. Iceland
 16. Italy
 17. Latvia
 18. Liechtenstein
 19. Lithuania
 20. Luxembourg
 21. Malta
 22. Netherlands
 23. Norway
 24. Poland
 25. Portugal
 26. Romania
 27. Seychelles
 28. Slovakia
 29. Slovenia
 30. Spain
 31. Sweden
 32. Switzerland
 33. Turkey

இலவச 30 நாள் விசா பெறக்கூடிய நாட்டவர்:

 1. Andorra
 2. Argentina
 3. Australia
 4. Belarus
 5. Bolivia
 6. Brazil
 7. Brunei
 8. Canada
 9. Chile
 10. China
 11. Colombia
 12. Ecuador
 13. Panama
 14. Costa Rica
 15. Georgia
 16. Guyana
 17. Hong Kong
 18. India
 19. Indonesia
 20. Ireland
 21. Japan
 22. Kazakhstan
 23. Lebanon
 24. Azerbaijan
 25. Macedonia
 26. Malaysia
 27. Maldives
 28. Mexico
 29. Moldova
 30. Monaco
 31. New Zealand
 32. Paraguay
 33. Peru
 34. Russia
 35. San Marino
 36. Singapore
 37. South Africa
 38. South Korea
 39. Suriname
 40. Cuba
 41. Thailand
 42. Ukraine
 43. United Kingdom
 44. United States
 45. Uruguay
 46. Vatican City
 47. Venezuela