மோதி ஆட்சியில் வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்தது?

Modi

இந்திய பிரதமர் மோதியின் ஆட்சி காலத்தில் அங்கு வேலைவாய்ப்பு இன்மை அதிகரித்து உள்ளதாக அண்மையில் வெளிவந்த தரவுகள் கூறுகின்றன. இந்த உண்மை வரும் மே மாதம் இந்தியாவில் இடம்பெறவுள்ள தேர்தலில் மோதியை பெரிதும் பாதிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
.
அரச ஆதரவில் இயங்கும் National Statistical Commission தனது கூற்றில், 2017-2018 காலத்தில் இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு இன்மை 6.1% என்றும் அது கடந்த 45 வருட காலத்தில் மிக அதிக வேலைவாய்ப்பு இன்மை என்றும் கூறியுள்ளது.
.
இதற்கு முன்னர் Center for Monitoring Indian Economy என்ற அமைப்பு இந்தியா 1.5 மில்லியன் வேலைகளை 2017 ஆம் ஆண்டின் முதல் 4 மாதங்களில் மட்டும் இழந்துள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது.
.
பிரதேச அடிப்படையில் பார்க்கையில், நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு இன்மை 7.8% ஆகவும், கிராமப்புற வீதம் 5.3% ஆகவும் இருந்துள்ளது.
.
நகர்ப்புறத்தில் 15 வயது முதல் 29 வயதுடையோருள் வேலைவாய்ப்பு இன்மை 18.7% ஆக இருந்துள்ளது. 2011-2012 ஆண்டு காலத்தில் இந்த வகையினரின் வேலைவாய்ப்பு இன்மை 8.1% ஆக மட்டுமே இருந்துள்ளது.
.
2014 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் காலத்தில் தான் வருடம் ஒன்றுக்கு 10 மில்லியன் வேலைகளை உருவாக்க உள்ளதாக வேட்பாளர் மோதி கூறி இருந்தார்.
.
சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திய ராகுல் காந்தி, மோதியின் ஆட்சி மீது தாக்குதல்களை ஆரம்பித்து உள்ளார்.

.