அஸ்ரேலியா strawberry பழத்துள் தையல் ஊசி

Australia

அஸ்ரேலியாவில் விற்பனை செய்யப்பட்ட strawberry பழங்களுக்குள் தையல் ஊசி இருப்பது அங்கு பெரும் பயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் அங்கு பல பழ விற்பனை நிலையங்கள் strawberry பழ விற்பனையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி உள்ளன.
.
அஸ்ரேலியாவிலும், நியூ சீலாந்திலும் அரசுகள் இது தொடர்பாக விசாரணைகளை ஆரம்பித்து உள்ளன. இந்த விடயம் தொடர்பாக தகவல் வழங்குவோருக்கு A$ 100,000 ($72,000) சன்மானம் வழங்கவும் Queensland அரசு முன்வந்துள்ளது.
.
ஊசி இருந்த strawberry பழத்தை உண்டு காயத்துக்கு உள்ளான ஒருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
.
முதலில் ஊசி கொண்ட பழங்கள் உள்ளமை Queensland பகுதியில் அறியப்பட்டன. பின்னர் New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania ஆகிய இடங்களுக்கும் இது பரவி உள்ளது.
.