ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டாக ரம்புக்கு எதிர்ப்பு

EU

அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, ரஷ்யா, சீனா, ஜேர்மனி, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் 2015 ஆம் ஆண்டில் செய்துகொண்ட Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) என்ற உடன்படிக்கையில் இருந்து ரம்ப் வெளியேறுவதை ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டாக கண்டித்து உள்ளன.
.
ஜேர்மனியின் அதிபர் Angela Merkel, பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி Emmanuel Macron, பிரித்தானிய பிரதமர் Theresa மே ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் அமெரிக்கா JCPOA உடன்படிக்கையில் இருந்து வெளியேறுவதால் உருவாகப்போகும் பாதிப்புகளை கவனிக்குமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது.
.
ஜேர்மனியின் வெளிவிவகார அமைச்சர் ரம்பின் நடவடிக்கை “difficult and dangerous signal” என்றுள்ளார்.
.
European Council அமைப்பின் வெளிவிவகார ஆய்வாளர் ரம்பின் இந்த நடவடிக்கை ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகள் மீதான அமெரிக்காவின் துரோகம் (betrayal) என்றுள்ளார்.
.