ஜெர்மனியில் 100 kg தங்க நாணயம் கொள்ளை

GoldCoin

ஜெர்மனியின் தலைநகர் பெர்லினில் (Berlin) உள்ள Bode Museum என்ற நூதனசாலையில் இருந்து 100 kg (221 இறாத்தல்) எடைகொண்ட தங்க நாணயம் ஒன்று இன்று திங்கள் காலை திருடப்பட்டு உள்ளது. இந்த நாணயம் Big Maple Leaf என்று அழைக்கப்படும்.
.
நூதனசாலை பேச்சாளர் Stefen Petersen கூறிய கருத்துப்படி திங்கள் காலை 3:30 மணியளவில் திருடர் ஜன்னல் ஒன்று மூலம் உள்ளே புகுந்து இந்த தங்க நாணத்தை திருடி உள்ளனர். இந்த நாணயத்தில் பதியப்பட்ட வெகுமதி $1 மில்லியன் ஆகும். ஆனால் இதன் சந்தை விலை $4.5 மில்லியனுக்கும் அதிகம் என்று கணிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.
.
இந்த நாணயம் 99.999% தங்கத்தை கொண்டது. இது 3 cm தடிப்பும், 53 cm விட்டமும் கொண்டது. கனடாவின் Royal Canadian Mintரினால் தயாரிக்கப்பட்டது இதில் Queen Elizabeth II வின் உருவம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
.
நூதனசாலைக்கு அருகே உள்ள தண்டவாளம் வழியே ஒரு ஏணி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. அந்த ஏணி கொள்ளைக்கு பயன்பட்டு இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. மொத்தம் 5 இவ்வகை நாணயங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு இருந்தன.
.
இந்த நாணயம் உருக்கப்படால், பின்னர் எந்த தடயமும் இன்றி சாதாரண தங்கம் ஆகிவிடும்.
.