ஜேர்மனியில் மேர்கல் கட்சி இரண்டாம் இடத்தில்

ஜேர்மனியில் மேர்கல் கட்சி இரண்டாம் இடத்தில்

இன்று ஜேர்மனியில் இடம்பெற்ற தேசிய தேர்தலில் உலகம் எங்கும் நன்மதிப்பு பெற்ற அங்கெலா மேர்கலின் (Angela Merkel) கட்சியை பின்தள்ளி, Social Democratic Party (SPD) சில ஆசனங்களால் முன்னணியில் உள்ளது. ஆனாலும் முன்னணியில் உள்ள SDP கட்சிக்கு சுமார் 25.8% வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன.

எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆசனங்களை கொண்டிரா. அதனால் ஒரு கூட்டணி ஆட்சியே இம்முறையும் அங்கு இடம்பெறும். கடந்த 8 ஆண்டுகள் CDU, SPD கூட்டணியே ஆட்சி செய்திருந்தது.

அங்கெலா மேர்கலின் கட்சியான CDU (Christian Democratic Union) முன்னரிலும் குறைவான ஆசனங்களையே இம்முறை வெல்கிறது. CDU கட்சிக்கு சுமார் 24.1% வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. கடந்த 70 ஆண்டுகளில் CDU பெறும் மிக குறைந்த ஆதரவு இது.

உலக சூழலில் நாட்டம் கொண்ட Greens கட்சி 14% ஆதரவுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நீண்ட காலம் இழுபடலாம். 2017ம் ஆண்டு தேர்தலின் பின்னான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை 6 மாதங்கள் இழுபட்டன.