தென்சீன கடலுள் சீனாவின் யுத்த விமானங்கள்

SouthChinaSea

தற்போது சர்ச்சைக்குரிய தென்சீன கடலில் (South China Sea) உள்ள Woody தீவுக்குள் சீனா தனது யுத்த விமானங்களை நகர்த்தியுள்ள செய்தியை அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ளது. Woody தீவு சர்ச்சைக்குரிய Paracel தீவு தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இச்செய்திப்படி சீன நனது Shenyang J-11 மற்றும் JH-7 வகை யுத்த விமானங்களை Woody தீவுக்கு நகர்த்தி உள்ளது. Paracel தீவுகளை சீனா மட்டுமன்றி தாய்வானும் வியட்னாமும் உரிமை கூறியுள்ளன.
.
கடந்த கிழமை சீனா இந்த Woody தீவுக்குள் HQ-9 வகை நிலத்தில் இருந்து வானத்துக்கான ஏவுகணைகளையும் நகர்த்தி இருந்தது. HQ-9 வகை ஏவுகணைகள் சுமார் 27 Km உயரத்திலும், கிடையாக 200 km தொலைவிலும் பறக்கும் விமானங்களை தாக்கக்கூடியது. இதன் வேகம் ஒலியைப்போல் 4.2 மடங்காகும் (Mach 4.2)
.

இவ்வாறு தென் சீன கடலை இராணுவ மயமாக்கலை அமெரிக்கா வன்மையாக கண்டித்துள்ளது. கடந்த மாதங்களில் அமெரிக்கா தனது யுத்தக்கப்பல்களையும் யுத்த விமானங்களையும் இந்த கடல் பகுதியினூடு செலுத்தி இருந்தது.
.