மலேசியன் விமானம் MH370வின் பாகம்?

இந்து சமுத்திரத்தின் மேற்கு பகுதியில், மடகாஸ்கருக்கு (Madagascar) கிழக்காக உள்ள Reunion என்ற தீவில் கரை ஒதிங்கியுள்ள விமான பாகம் ஒன்று கடந்த வருடம் காணாமல் போயிருந்த மலேசிய விமானம் MH370 இன் பாகமா என்பதை ஆராய அதிகாரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள். இங்கு ஒதிங்கியுள்ள பாகம் சுமார் 2 மீட்டர் நீளமானதாகும். . ஒதிங்கியுள்ள பாகம் Boeing 777 வகை விமானத்தின் இறகுகளில் உள்ள flaperon என்ற பாகாமாக தெரிகிறது என்று ஓர் அதிகாரி கூறியுள்ளார். 2014 ஆம் […]

இன்றுமுதல் Windows 10, இலவசம்

நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து இருந்த Windows 10 என்ற OS (Operating System) ஐ இன்று புதன் (2015/07/29) வெளியிடுகிறது Microsoft நிறுவனம். வழமைக்கு மாறாக இந்த OS பலருக்கு இலவசமாகவும் கிடைக்கவுள்ளது. தற்போது சட்டப்படியான Windows 7 Home, Premium மற்றும் Windows 8 OS கள் மூலம் இயங்கும் கணனிகள் மற்றும் smart phone கள் இந்த Windows 10 ஐ இலவசமாக இறக்கம் செய்யலாம். . 1995 ஆம் ஆண்டில் Windows 95 […]

Plutoவை அண்மிக்கும் NASAவின் New Horizons

சூரிய மண்டலத்தின் எல்லையில் இருக்கும் புளுட்டோவை (Pluto) படம் பிடிக்க 2006 ஆம் ஆண்டில் NASAவினால் New Horizon என்ற விண்கலம் ஏவப்பட்டு இருந்தது. சுமார் 9.5 வருடங்களில் 4.8 பில்லியன் km தூரம் பயணித்த அக்கலம் இன்று புளுட்டோவுக்கு அண்மையாக, 12,500 km தூரத்தில் செல்கிறது. அப்போது அதன் வேகம் 45,000 km/h. . மேலும் சில நாட்களில் இந்த கலம் புளுட்டோவை படம் பிடித்து NASAவுக்கு அனுப்பும். . புளுடோவுக்கு Charon, Styx, Nix, […]

Don’t Call It Civil War, Please!

Don’t Call It Civil War, Please!

By: Elavalagan, July 6, 2015 There was a bloody war between North and South Vietnam. Another equally bloody war occurred between North and South Korea. But have you ever wondered why the warring divisions in Germany were the East and West, and not the North and South, as is the cases of Vietnam and Korea? […]